Vagnar i produktion

Följande vagnar har nu gått i produktion:

RCo1 leveransutförande  med bälgar

RB3  ombyggd version efter 1970, med vulstbälgar och ombyggda fönster.

BJ ABCo1  / SJ ABo12c. endast i version med bälgar.

GDG BCo7 / SJ ABo7d. endast i version med bälgar

DFo26 I versioner med bälg eller vulstbälg.

Önskas vagnar med vulstbälg, kan dessa köpas separat!

För information om respektive vagnstyp – se tidigare nyhetsnotiser!