Tragisk händelse ger ändrade förutsättningar

Genom ett tragiskt dödsfall, har mina möjligheter att ta fram nya gjutna modeller upphört. Det gör att flera av vagnarna som aviserats, inte längre är möjliga att framställa. Ett antal vagnar var så långt komna att de kan slutföras, några hoppas jag kunna ”rädda”, men några kommer att utgå, bl.a, ACo2c, och ev BC2 med flera.

Jag söker någon som är duktig på att 3D-rita, för att kunna slutföra en del arbeten.

Detta innebär att flödet av nyheter i princip avstannat, liksom det tidigare gjort med etsade modeller.

Jag arbetar vidare med specialsortimentet av etsade vagnar, men ovanstående har kraftfull påverkan även på detta sortiment.

För att informera dig om aktuella planer, kan du kontakta mig på info.vagnverkstaden(Vv)gmail.com.