Smalspårssortimentet

Eftersom jag kommit ifatt med leveranserna, och antalet nya modeller är litet, har jag beslutat att tillmötesgå kunders önskan att hålla ett mindre sortiment i lager.

Sortimentet kommer att finnas i 4 nivåer:

  1. Bassortiment med nya modeller. Här finns FJ Co5 och SRJ CFo 32 är exempel på en ny vagn
  2. Lättbyggda kompletta modeller baserade på mit 5.5 m underrede!
  3. Återuppläggning av vissa utgångna modeller i små serier. Redan finns SJ Cop 737 / VJ 500 på lager. Även Görlitzvagnarna kommer att finnas. Jag säljer vagnarna tills lagret är slut, därefter utgår de.
  4.  Engångsserier av intressanta vagnar. Här kommer VGJ godsvagn med dubbeldörrar och kanske NHJ personvagnar

Mer information ( produktblad) erhåller du om du sänder mig ett mail ( info(X)vagnverkstaden.eu)