Satsning på smalspårslok – Z4p, Np och Kp

Ett problem för byggare av svenskt smalspår är bristen på dragfordon.  Jag vill gärna i min satsning på smalspår hjälpa upp den situationen något. Det har lyckats min leverantör att hitta underlagen för drivningen till Np och då dök även drivningen till Kp upp.

Det ger möjligheten att åter erbjuda en förbättrad drivning till Np, vilket är viktigt för dem som ännu inte byggt sitt Np, och har svårigheter att få den att gå bra. Jag undersöker också möjligheten att åter kunna erbjuda kåpan till Np, så. att man får en komplett byggsats.

Kp undersöker jag möjligheten att göra en ny kåpa med etsad hytt och gjuten panna.

Jag avser också att ge ut Z4p i en lättbyggd byggsats, med gjuten detaljrikt korg och färdigmonterad underrede. Priset skall sättas lågt, så att det blir en bra instegsmodell, eller om man tillköpa 2 för multipelkoppling. Både den äldre kantiga varianten och den modernare ”sporten” ligger i planering.

För dessa projekt behöver jag förhandsbeställningar!

Mer info får du genom mail till info(tecken)vagnverksataden.eu