SJ litt RB5 -1970-80-tal

RB5_3473_A

Modellen är en moderniserad variant av Co8cs. Den har nu vulstbälgar, moderniserade dörrar, MD-boggier, igensatt pentryfönster, taklucka över pentryt, nya ventiler, samt moderna ventiler över passageraränden (syns ej på teckningen).

Leverans till hösten 2018 – förhandsbeställs.

Ny vagn planerad – CF2

CF2_teckning

SJ hade ett stort antal vagnar av littera CF2 och CF4. CF2 var ombyggda från C4-vagnar.  Vagnen får gjuten vagnskorg och etsade plattformsräcken och grindar!

Leverans under hösten – kan förhandsbokas nu!

Vagnbyggsatser i H0