Ny personvagn Co4b 1899-1901

SJ byggde ett antal stålvagnar på gamla underreden. Den kortare varianten (Co4b/B14/B11) har jag redan aviserat, och dessa är snart klara för leverans.

I samband med den händelse jag beskrivit i annat inlägg, har vi hittat även underlagen till den längre varianten Co4b 1899-1901. Denna kommer alltså i gjutet utförande!

Modellen görs med boggier 07, men de fick senare 42 (vilka kan erhållas mot mindre tillägg), liksom vulstbälgar.

Vagnen går att förbeställa!