Några smalspårsvagnar i sortimentet.

Då jag efter att ha sålt slut smalspårssortimentet, har jag fått många förfrågningar om kunder som hade velat köpa nu utgång modeller.

Jag kommer därför fortsättningsvis inte att sälja ut modeller, utan jag behåller ett mindre antal, för kunder som senare vill köpa dessa.

De vagnar som finns nu, är:

Cp 385 (gjuten)

FJ Co 5

KBJ /KTsJ Co

Jag kommer eventuellt att göra små serier av några efterfrågade modeller.