Jag försöker igen – SJ Xo4p

Som en konsekvens av att jag drastiskt minskat mitt erbjudande av smalspårsmateriel, har många menat att det saknas fordon för att dra personvagnar. Tp finns, men det är ju i princip allt.

Jag gör nu ett nytt försök att da fram denna modell!

Xo4p var tunga motorvagnar som även kunde dra 1 eller 2 personvagnar. Typen härstammade från VGJ och VÅHJ.

Modellen blir i gjuten plast, med metall underrede. Komplett modell som kan byggas både som VGJ, VÅHJ och SJ

förhandsbokningar mottas!