I princip hela sortimentet utgår!

Jag har beslutat att nästan alla modeller skall utgå, då jag nu i praktiken lägger ner verksamheten.

Det gäller både etsade och gjutna vagnar – smalspår och normalspår – samt byggdelar!

Det som blir kvar är några enstaka nyare modeller, samt några projekt jag jobbar med:

5.5 m gjutna smalspåriga godsvagnar, Xo4p, SJ RB4, samt några småprojekt.

Passa på medan det finns modeller kvar!

Vagnbyggsatser i H0