Alla inlägg av Göran Nilsson

Ändringar i Vagnverkstadens verksamhet.

Jag har nu definitivt beslutat att omgående kraftigt dra ner på verk-samheten, för att på sikt helt lägga ner!

  1. Jag slutar i princip helt att ta fram nya modeller – de som är aviserade  på hemsidan skall dock slutföras. Någon enstaka ny modell kan komma, men det blir helt på hobbybasis, med kanske någon modell om året.
  2. Alla gjutna smalspårsvagnar utgår när inneliggande lager sålts slut. Kvarvarande lager av modellerna varierar mellan 2- ca 20.
  3. Etsade smalspårsmodeller säljs endast som etsplåtar. Kan kompletteras med veställning från byggdelslistan
  4. Även specifika byggdelar för smalspår som ex boggier utgår när lagret sålts ut.

Vad gäller normalspårsvagnar kommer jag under hösten att meddela hur utfasningen kommer att gå till. Helt klart är att det jag prioriterar är de gjutna vagnarna, samt det nya sortimentet av specialsortiment.

Jag kommer alltså inte att ha någon rea, eftersom lagren är relativt små. Jag kommer inte heller att sälja verksamheten – filmer och formar kommer att destrueras.

Göran Nilsson

Ny personvagn Co4b 1899-1901

SJ byggde ett antal stålvagnar på gamla underreden. Den kortare varianten (Co4b/B14/B11) har jag redan aviserat, och dessa är snart klara för leverans.

I samband med den händelse jag beskrivit i annat inlägg, har vi hittat även underlagen till den längre varianten Co4b 1899-1901. Denna kommer alltså i gjutet utförande!

Modellen görs med boggier 07, men de fick senare 42 (vilka kan erhållas mot mindre tillägg), liksom vulstbälgar.

Vagnen går att förbeställa!

Tragisk händelse ger ändrade förutsättningar

Genom ett tragiskt dödsfall, har mina möjligheter att ta fram nya gjutna modeller upphört. Det gör att flera av vagnarna som aviserats, inte längre är möjliga att framställa. Ett antal vagnar var så långt komna att de kan slutföras, några hoppas jag kunna ”rädda”, men några kommer att utgå, bl.a, ACo2c, och ev BC2 med flera.

Jag söker någon som är duktig på att 3D-rita, för att kunna slutföra en del arbeten.

Detta innebär att flödet av nyheter i princip avstannat, liksom det tidigare gjort med etsade modeller.

Jag arbetar vidare med specialsortimentet av etsade vagnar, men ovanstående har kraftfull påverkan även på detta sortiment.

För att informera dig om aktuella planer, kan du kontakta mig på info.vagnverkstaden(Vv)gmail.com.

Två nya 40-talsvagner

Det finns nu 2 nya modeller av sveriges vanligaste personvagn!

Modell 107-B kan byggas  i de båda övre varianterna ( ca 1946 och 1958) med 39-boggier. Dekaler finns både till Co8d och Co8b (Bo8d/Bo8b).

107-V kommer med vulstbälgar och MD-bogger och byggs som B15B.

Modellerna finns på lager!

Nya modellplaner

Efter att ett antal modellplaner har beställts, planerar jag för ytterligare ett antal nya modeller:

F4_75

Fo4 – både med bälg och vulstbälg!

BJ AB01 2

BJ ABo1 / SJ Bo4c  samt SJ Bo4b. Endast i bälgutförande! Vulstbälgar kan erhållas utan debitering. Vagnarna utrustas med olika boggier beroende på vilken modell som beställs.

Anmäl ditt intresse får att säkerställa dessa vagnar.

 

 

DFo26/DF26

DFo25

Vagnarna byggdes för OKB, och blev efter övertagandet ombyggda.

Jag gör dem i version med bälgar eller med vulstbälgar. Vid förhandsbeställning, glöm ej meddela vilken version du önskar.

 

Leverans våren 2019.

Nya GDG vagnar – även som SJ AB6 och AB10

De tidigare aviserade GDG vagnarna (BJ ABCo1 och BCo) som jag tog tillbaka pga lågt intresse, är tillbaka på planeratlistan. Vagnarna görs denna gång i plast! De kommer dels i leveransutförande/ SJ före 1970, dels i SJ utförande med vulstbälg som SJ AB6 och AB9 (1970-till 1980)

.BJ_ABCo1 ABo12c_4173 ABo7d_final

SJ litt RB5 -1970-80-tal

RB5_3473_A

Modellen är en moderniserad variant av Co8cs. Den har nu vulstbälgar, moderniserade dörrar, MD-boggier, igensatt pentryfönster, taklucka över pentryt, nya ventiler, samt moderna ventiler över passageraränden (syns ej på teckningen).

Leverans till hösten 2018 – förhandsbeställs.