Ändringar i Vagnverkstadens verksamhet.

Jag har nu definitivt beslutat att omgående kraftigt dra ner på verk-samheten, för att på sikt helt lägga ner!

  1. Jag slutar i princip helt att ta fram nya modeller – de som är aviserade  på hemsidan skall dock slutföras. Någon enstaka ny modell kan komma, men det blir helt på hobbybasis, med kanske någon modell om året.
  2. Alla gjutna smalspårsvagnar utgår när inneliggande lager sålts slut. Kvarvarande lager av modellerna varierar mellan 2- ca 20.
  3. Etsade smalspårsmodeller säljs endast som etsplåtar. Kan kompletteras med veställning från byggdelslistan
  4. Även specifika byggdelar för smalspår som ex boggier utgår när lagret sålts ut.

Vad gäller normalspårsvagnar kommer jag under hösten att meddela hur utfasningen kommer att gå till. Helt klart är att det jag prioriterar är de gjutna vagnarna, samt det nya sortimentet av specialsortiment.

Jag kommer alltså inte att ha någon rea, eftersom lagren är relativt små. Jag kommer inte heller att sälja verksamheten – filmer och formar kommer att destrueras.

Göran Nilsson