Välkommen till Vagnverkstaden

RB5_3473_AVagnverkstaden tillverkar och säljer  modeller av personvagnar för normalspår, och ett mindre sortiment av smalspår! I sortimentet finns också godsvagnen Ge/Gs. Modellerna avser i princip perioden ca 1930 framåt! Det betyder t.ex. att lanterninerna har igensatta fönster, vagnarna har tryckluftsbroms.

Fo2b_40tekn-2

Byggsatserna är i princip kompletta. Tråd, fönsterglas, skruvar och koppel ingår inte. I prislistan anges om byggbeskrivning finns. De gjutna vagnarna saknar byggbeskrivning, men är mycket lättbyggda, och alla är uppbyggda på samma sätt. Som hjälp finns särtryck från MJ-magasinet. Bilder och ritning ingår i alla byggsatser.

Bo14a_1960

Välj bort / välj till! Byggsatserna finns i en eller två varianter för att motsvara olika perioder. Genom att köpa lösa byggdelar kan varianter eller andra tidsperioder byggas. Man kan välja boggier fritt enligt byggdelslistan  mot en hanteringskostnad av 25:-. Symoba koppel kan köpas separat. För den som vill modernisera vagnar, finns gjutna vulstbälgar och moderna större ventiler att köpa som byggdelar.

AB5_teckning

Tre typer av byggsatser!

1. Etsade modeller (normalsortimentet). Dessa består av etsplåtar, gjutna tak samt gjutdetaljer i mässing. Byggbeskrivning ingår  i de flesta fall. 

2. 3D-ritade gjutna modeller. Dessa har gjuten korg, samt ett flertal detaljer i resin eller mässing. Vagnarna har etsad förstärkning av underredet. Ritningar och bilder ingår! Vagnarna är mycket lätt-byggda. Några modeller har etsat underrede, för att få bättre stabilitet för spännstag mm. Detta framgår av resp. modellbe-skrivning. Detta sortiment kommer inte att utvecklas vidare!

Sveriges största sortiment av byggdelar för personvagnar!Vad sägs om t.ex 16 olika boggier- både för normal och smalspår!! På hemsidan finns ett stort antal kompletteringsartiklar (byggdelar), som kan köpas separat. Det finns även byggdelar för smalspår.

Beställning och betalning. Via mail till: info@vagnverkstaden.eu.  Glöm inte att ange om det är något du vill ändra på vad gäller byggsatsens standardinnehåll! Betalning sker genom banköverföring till mitt konto i Handelsbanken.

CF2_teckning

För löpande information, anmäl dig till vårt informationsbrev!

Kommentera

Vagnbyggsatser i H0