Välkommen till Vagnverkstaden

RB5_3473_AVagnverkstaden tillverkar och säljer ett stort sortiment av modeller av vagnar för normal och smalspår, samt några lok och lokomotorer för smalspår. Modellerna avser i princip perioden ca 1930 framåt! Det betyder t.ex. att lanterninerna har igensatta fönster, vagnarna har tryckluftsbroms.Fo2b_40tekn-2

Byggsatserna är i princip kompletta. Tråd, fönsterglas, skruvar och koppel ingår inte. I prislistan anges om byggbeskrivning finns. De gjutna vagnarna saknar byggbeskrivning, men är mycket lättbyggda, och alla är uppbyggda på samma sätt. Som hjälp finns särtryck från MJ-magasinet. Bilder och ritning ingår i alla byggsatser.

AFo5

Välj bort / välj till!

Byggsatserna finns i en eller två varianter för att motsvara olika perioder. Genom att köpa lösa byggdelar kan varianter eller andra tidsperioder byggas. Man kan välja boggier fritt enligt byggdelslistan  mot en hanteringskostnad av 25:-. Symoba koppel kan köpas separat. 

AB5_teckning

Två typer av byggsatser!

  1. Etsade modeller. Dessa består av etsplåtar, gjutna tak samt gjutdetaljer i mässing. Byggbeskrivning ingår i de flesta fall! Detta sortiment kommer att reduceras kraftigt, så att vagnstyperna täcker perioden från ca 1940-1980.
  2. 3D-ritade gjutna modeller. Dessa har gjuten korg, samt ett flertal detaljer i resin eller mässing. Vagnarna har etsad förstärkning av underredet. Ritningar och bilder ingår! Vagnarna är mycket lätt-byggda. Några modeller har etsat underrede, för att få bättre stabilitet för spännstag mm. Detta framgår av resp. modellbe-skrivning. Detta sortiment kommer att utökas!

DFot_klar

Sveriges största sortiment av byggdelar för personvagnar!

Vad sägs om t.ex 16 olika boggier!! På hemsidan finns ett stort antal kompletteringsartiklar (byggdelar), som kan köpas separat. Det finns även byggdelar för smalspår.

F7_teckning
Beställning och betalning

Beställning via mail till: info@vagnverkstaden.eu.  Glöm inte att ange om det är något du vill ändra på vad gäller byggsatsens standardinnehåll! Betalning sker genom banköverföring till mitt konto i Handelsbanken.

För löpande information, anmäl dig till vårt informationsbrev!

CF2_teckning

Kommentera

Etsbyggsatser till svenska personvagnar 1930-60-tal