Välkommen till Vagnverkstaden

s17

Vagnverkstaden tillverkar och säljer ett stort sortiment av modeller av personvagnar, samt några godsvagnar. Modellerna avser i princip perio-den ca 1930 framåt! Det betyder t.ex. att lanterninerna har igensatta fönster, vagnarna har tryckluftsbroms osv. 

Fo2b_40tekn-2

Alla vagnar har rullat på SJ, några är vagnar som övertagits från EJ, då främst GDG. Detta är vagnar som rullade tillsammans med nitade och svetsade personvagnar (t.o.m. i vissa fall med 60-talsvagnar) långt in på 60-talet, och ger alltså möjlighet att skapa mer varierade och realistiska tågsammansättningar. 

Det finns även ett antal godsvagnar – både etsade och gjutna – se prislistan.

Välj bort / välj till!

Det finns möjlighet att välja till bl.a fjädrande buffertar, Symoba-koppel, eller välja bort hjul. Boggievalet är alltid fritt! Vill du ha vagnen i annat utförande eller period, rekommenderar jag att köpa etsplåt och tak separat, och komplettera övrigt från byggdelslistan.

 

Ao1a_1715_40tal

Tre typer av byggsatser!

  1. Etsade modeller. Dessa består av etsplåtar, gjutna tak samt gjutdetaljer i mässing. Byggbeskrivning ingår i de flesta fall!
  2. 3D-ritade gjutna modeller. Dessa har gjuten korg, samt ett flertal detaljer i resin eller mässing. Vagnarna har etsad förstärkning av underredet.Ritningar och bilder ingår! Vagnarna är mycket lätt-byggda. Några modeller har etsat underrede, för att få bättre stabilitet för spännstag mm. Detta framgår av resp. modellbe-skrivning.
  3. Ett begränsat sortiment av smalspårsvagnar, huvudsakligen gjut-na men även några i etsteknik. Dessa byggsatser är kompletta, dock utan hjul och koppel.

DFot_klar

Sveriges största sortiment av byggdelar för personvagnar!

Vad sägs om t.ex 16 olika boggier!! På hemsidan finns ett stort antal kompletteringsartiklar (byggdelar), som kan köpas separat.

BFo16_teckning
Beställning och betalning

Beställning sker genom att skicka ett mail till: info@vagnverkstaden.eu. Glöm inte att ange om det är något du vill ändra på vad gäller byggsatsens standardinnehåll! Betalning sker genom banköverföring till mitt konto i Handelsbanken.

c3c

Kommentera

Etsbyggsatser till svenska personvagnar 1930-60-tal