Välkommen till Vagnverkstaden

co8cs_3387_40tal

Vagnverkstaden tillverkar och säljer ett stort sortiment av modeller av personvagnar, samt några godsvagnar. Modellerna avser i princip perioden ca 1930–1965 eller senare! Det betyder t.ex. att lanterninerna har igensatta fönster, vagnarna har tryckluftsbroms osv. Ett antal nya modeller av standardstålvagnar planeras, vilket gör att det finns modeller, som i verkligheten var i tjänst  ända fram till 2000-talet.

s17

Alla vagnar har rullat på SJ, några är vagnar som övertagits från EJ, då främst GDG. Detta är vagnar som rullade tillsammans med nitade och svetsade personvagnar (t.o.m. i vissa fall med 60-talsvagnar) långt in på 60-talet, och ger alltså möjlighet att skapa mer varierade och realistiska tågsammansättningar. 

Välj bort / välj till!

Det finns möjlighet att välja till bl.a fjädrande buffertar, Symoba-koppel, eller välja bort hjul. Boggievalet är alltid fritt! Vill du ha vagnen i annat utförande eller period, rekommenderar jag att köpa etsplåt och tak separat, och komplettera övrigt från byggdelslistan.

Fo2b_40tekn-2

Tre typer av byggsatser!

  1. Etsade modeller. Dessa består av etsplåtar, gjutna tak samt gjutdetaljer i mässing. Byggbeskrivning ingår i de flesta fall!
  2. 3D-ritade gjutna modeller. Dessa har gjuten korg, samt ett flertal detaljer i resin eller mässing. Vagnarna har etsad förstärkning av underredet.Ritningar och bilder ingå! Vagnarna är mycket lätt-byggda.
  3. Vagnar i kombinationsteknik. Vagnarna har ett etsat underrede, 3D-ritad gjuten korg och tak, samt alla detaljer i mässing eller resin. Även dessa vagnar är mycket lättbyggda!

Ao1a_1715_40tal

Sveriges största sortiment av byggdelar för personvagnar!

Vad sägs om t.ex 13 olika boggier!! På hemsidan finns ett stort antal kompletteringsartiklar (byggdelar), som kan köpas separat.

BFo16_teckning
Beställning och betalning

Beställning sker genom att skicka ett mail till: info@vagnverkstaden.eu. Glöm inte att ange om det är något du vill ändra på vad gäller byggsatsens standardinnehåll! Betalning sker genom banköverföring till mitt konto i Handelsbanken.

c3c

Kommentera

Etsbyggsatser till svenska personvagnar 1930-60-tal